Strona główna » Polityka prywatności
Kategorie
Kontakt
 • Futomoto Mateusz Fuczik
  ul. Bystrzańska 75
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 9372730633

 • E-mail:kontakt@futomoto.pl
 • Telefon513 560 042
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.futomoto.pl
 1. Definicje:
 • Administrator – oznacza Administratorem danych osobowych jest FUTOMOTO MATEUSZ FUCZIK, wpisaną do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej  NIP 9372730633, REGON 387112271 (dalej jako „Sprzedawca”), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną https://bio-sklep24.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1.    Od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).  W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych.
2.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dane zbierane przez Serwis oraz pliki typu cookie

1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.
2.    Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
3.    Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
·         adres IP,
·         data i czas wizyty na stronie,
·         typ systemu operacyjnego,
·         typ i wersja przeglądarki internetowej,
adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

Cel zbierania danych

1.    Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
2.    Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
3.    Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Infolinią.
4.    Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w https://futomoto.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
5.    Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Serwis lub Infolinię.
2.    Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Serwisie. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.
 1. Twoje dane przekazujemy do:
 1. firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,
 2. dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,
 3. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,
 4. dostawcom usług internetowych np. Google,
 5. dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów,
 6. dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami,
 7. dostawcy platformy płatniczej przelewy24.pl za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,
 8. dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,
 9. podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
 10. dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym,
 11. firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.
Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy:
 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich Danych Osobowych,
 2. w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,
 3. jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta,
 4. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron,
 5. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy inne przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,
 6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Zamawiający miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Polityka cookies

W celu zapewnienia zgodności z przepisami, stosujemy system klasyfikacji różnych rodzajów plików cookies, które używamy na stronie internetowej, lub które mogą być umieszczone przez osoby trzecie, za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Co to jest plik cookie?

1.    Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.
2.    Trwałe pliki cookie - te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
3.    Sesyjne pliki cookie - te pliki cookie pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookie danej sesji są usuwane.
4.    Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętają Twoje preferencje dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz w Internecie są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Cookies wykorzystywane na stronie internetowej

Poniżej znajduję się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem na poszczególne kategorie.

Ściśle niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies włączają usługi, o które konkretnie prosiłeś. Dla tych typów plików cookies, które są bezwzględnie konieczne, nie jest wymagana zgoda.
Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane.

Pliki cookies poprawiające wydajność

Te pliki cookies gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Poprzez korzystanie z Internetu, użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu. Te pliki cookies gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta z Internetu, np. które strony odwiedza najczęściej, lub z jakich stron internetowych otrzymuje komunikaty o błędzie. Te pliki cookies nie zbierają informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są kumulowane i dlatego pozostają anonimowe. Są stosowane tylko dla poprawy sposobu działania Internetu.

Funkcjonalne pliki cookies

Te pliki cookies pamiętają wybory dokonywane w celu poprawy użytkowania. Poprzez korzystanie z Internetu, użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu. Te pliki cookies pozwalają stronie internetowej pamiętać dokonywane przez użytkownika wybory (takie jak nazwa użytkownika, preferencje językowe, wybór regionu) i zapewnić lepsze, bardziej dopasowane do użytkownika możliwości. Ciasteczka te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych części stron internetowych, które można dostosowywać. Mogą być również wykorzystane do świadczenia usług, których żąda użytkownik (np. oglądania plików wideo lub komentowania na blogu). Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są anonimowe a pliki te nie mogą śledzić przeglądanych przez użytkownika innych stron internetowych.

Pliki cookies profilujące użytkownika

Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich zwyczajów w trakcie przeglądania stron internetowych w celu dostarczenia reklam internetowych dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. Pliki te są wykorzystywane do dostarczenia reklamy jak najlepiej dopasowanej do Twoich zainteresowań. Są one również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby oglądanych przez Ciebie reklam, oraz również pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczone w sieciach reklamowych za naszą zgodą. Pliki te pamiętają, że odwiedziłeś daną stronę internetową i informują o tym inne podmioty np. reklamodawców.

Zarządzanie plikami cookie poprzez korzystanie z ustawień przeglądarki

Na pasku zadań większości przeglądarek internetowych w menu Pomocy znajdują się informację, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, jak sprawić, aby przeglądarka za każdym razem informowała o nowych plikach cookies oraz jak wyłączyć możliwość przyjmowania nowych plików cookies w ogóle. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane używane przez różnego rodzaju dodatki przeglądarek (takie jak pliki cookie Flash), przez zmianę ustawień danego dodatku lub przez odwiedzenie strony internetowej producenta. Jednakże, ponieważ pliki cookies pozwalają wykorzystać niektóre z istotnych cech stron internetowych, zalecamy zostawić je włączone. Na przykład, jeśli zablokujesz lub inaczej odrzucisz możliwość akceptacji plików cookies, nie będziesz mógł dodawać elementy do swojego koszyka zakupów w Internecie, przejść do kasy, lub użyć jednego z naszych produktów i usług, które wymagają, aby się zalogować. Jeśli zostawisz ciasteczka włączone, pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z udostępnionego komputera.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem FUTOMOTO MATEUSZ FUCZIK, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 74,  NIP 99372730633, REGON 387112271  , lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@futomoto.pl  lub telefonu pod numerem +48 513 560 042
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl